Ympäristö, toivo ja dialogi

Tehtäviä lukiolaisille

Hyvä lukion opettaja! Olemme tuottaneet käyttöösi tehtävämateriaalin, jonka tarkoitus on auttaa opiskelijoita ymmärtämään ympäristöongelmiin liittyvää polarisaatiota ja suuntaamaan ajatuksia dialogiin, jolla voidaan löytää rakentavia ratkaisuja ongelmiin.

Samalla materiaali ja tehtävät lisäävät ymmärrystä yhdestä merkittävästä ja kiistellystä ympäristökysymyksestä: Suomen soista ja niiden käytöstä.

Oppimateriaali soveltuu etenkin näille kursseille: biologian Ekologian perusteet (BI2) ja Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (BI3), maantieteen Maailma muutoksessa (GE1) ja Yhteinen maailma (GE3). Tehtävät soveltuvat myös esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomustiedon opetukseen.

Tarjolla on vaihtoehtoisia tehtäviä, joista voit poimia käyttöösi yhden tai kahden
oppitunnin mittaisen kokonaisuuden.

Lataa tehtävät tästä:
Ympäristö, toivo ja dialogi -tehtävämateriaali lukiolaisille.

Tehtävämateriaalia voidaan vapaasti käyttää muussakin kuin lukio-opetuksessa.


Tehtävämateriaali on osa journalistisen Planeetan rajat -toimiston projektia, jossa tarkastelemme soiden käyttöä henkilökohtaisten tarinoiden ja tutkitun tiedon avulla. Planeetan rajat pyrkii löytämään ympäristökysymyksiin yhteisymmärrystä ja rakentavia ratkaisuja.

Lisätietoja:
Ari Räsänen, päätoimittaja
toimitus@planeetanrajat.fi
0445579879

Valitse seuraava
artikkeli

Suosta syntyy rauhaa, rahaa ja riitoja.
Luontokadon ja ilmastokriisin aikana sillä on väliä, ketä kuunnellaan. Valitse, kenen kanssa astut suolle!

kaivuriyrittäjä / partiolaiset / luontokartoittaja / maanviljelijä / kuvataiteilijat / suo, essee

Kuuntele äänitarinat

Planeetan rajat tarkastelee suomalaisten suhdetta suohon myös kuudessa audiodokumentissa.
Valitse ja kuuntele!

Kesto 5-10 min / audio

Planeetan rajat · Kenen saappaissa astut suolle?