Mitä saimme suolla aikaan?

2022-23 tuotimme moniäänisen ja -muotoisen journalistisen kokonaisuuden, jossa tarkastelimme soiden käyttöä henkilökohtaisten tarinoiden ja tutkitun tiedon kautta. Halusimme tarjota lukijoille ja osallistujille mahdollisuuden samaistua eri näkökulmiin ja kasvattaa siten keskinäistä ymmärrystä ja dialogin mahdollisuutta.

Hankkeen aluksi työryhmämme loi yhdessä tutkijoiden kanssa journalistisen konseptin, jonka avulla ryhdyimme käsittelemään Suomen soiden käyttöä moniäänisesti, henkilökohtaisten tarinoiden kautta.

Konseptikehitykseen osallistui tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta, Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Suomen ympäristökeskuksesta. Planeetan rajat -työryhmään kuuluivat päätoimittaja Ari Räsänen, valokuvaaja Touko Hujanen, toimittaja-ohjaaja Suvi Sinervo ja toimittaja-tietokirjailija Mikko Pelttari.

Hankkeessa tuotimme:

Artikkelisarja

Jari Perälä suolla vesisateessa
Eniten kiinnostusta herätti artikkeli Pohjanmaalaisesta kaivuriyrittäjä Jari Perälästä, joka on ikänsä ojittanut soita, mutta nykyään myös ennallistaa niitä.

Projektin keskiössä oli kuuden artikkelin sarja, jossa käsittelimme suomen soiden käyttöä henkilökohtaisten tarinoiden ja tutkitun tiedon kautta.

Pyrimme siihen, että pystyimme eri näkökulmilla tuomaan artikkelien pariin ihmisiä monista sosio-ekonomisista taustoista ja ohjaamaan heitä lukemaan ja kokemaan myös itselle vieraita näkökulmia. Artikkeleita markkinoitiin erityyppisille yleisöille Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Artikkelit keräsivät projektin aikana yli 29 000 sivuavausta.

Audiodokumentit

Kaikki artikkelien haastattelut ja juttukeikat tallennettiin audioina lyhytdokumenttien tuotantoa varten. Jokaisesta kuudesta aiheesta tuotettiin 5-8 minuutin mittainen audiodokumentti.

Dokkarien sisältö suunniteltiin siten, että ne eivät menneet päällekkäin artikkelien kanssa, vaan tarjosivat myös tekstien lukijoille uuden näkökulman aiheeseen. Lyhytdokumentteja markkinoitiin erityyppisille yleisöille Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Lyhytdokumentit keräsivät projektin aikana noin 10 200 kuuntelukertaa.

Esityskiertue lukioihin

Kaksi esitystä järjestettiin Lappeenrannassa, kulttuurikeskus Nuijamiehessä.

Loimme lukioille live-esityksen, joka koostui Mikko Pelttarin esiintymisestä ja tietoon perustuvasta puheesta, audiotarinoista, muista äänistä ja valokuvista. Esitys kesti noin 50 minuuttia, jonka jälkeen oli aikaa keskustelulle.

Esitys rakentui artikkelien tarinoiden ympärille. Pohdimme esityksessä henkilötarinoiden kautta sitä ristiriitaa, joka vallitsee ekologisesti kestävien ratkaisujen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden välillä. Tavoitteemme oli tuottaa yleisölle oivallus: kun asetumme toisten asemaan ja ymmärrämme eri näkökulmia, voimme hälventää vastakkainasettelua ja löytää ympäristöongelmiin ratkaisuja, jotka perustuvat tietoon.

Järjestimme 13 esitystä lukioissa eri puolilla Suomea. Esityksiä seurasi livenä yhteensä noin 1750 lukiolaista ja opettajaa.

Oppimateriaali lukioille

Toteutimme lukioille tehtävämateriaalin, jonka tarkoitus on auttaa opiskelijoita ymmärtämään ympäristöongelmiin liittyvää polarisaatiota ja suuntaamaan ajatuksia dialogiin, jolla voidaan löytää rakentavia ratkaisuja ongelmiin.

Samalla materiaali ja tehtävät lisäävät ymmärrystä yhdestä merkittävästä ja kiistellystä ympäristökysymyksestä: Suomen soista ja niiden käytöstä. Tehtävämateriaalia markkinoitiin opettajille maantiedon ja biologian opettajien BMOL-järjestön uutiskirjeiden ja Facebook-sivun kautta.

Roadside-valokuvanäyttely

Toteutimme Touko Hujasen artikkeleita varten ottamista valokuvista kuuden taulun näyttelyn, jossa oli mukana yksi mustavalkoinen kuva jokaisesta aiheesta. Seitsemännessä taulussa avattiin tarinaa jokaisen kuvan takaa.

Järjestimme näyttelyn kolmen kuukauden aikaan kolmella liikenneasemalla: Janakkalan Linnatuulessa, Pihtiputaan Matkakeskuksessa sekä Tiinan Tuvassa Rautalammilla. Näyttely oli lisäksi esillä Puistokatu 4:ssä Helsingissä sekä Itä-Suomen yliopiston Suotrendi-hankkeen loppuseminaarissa Joensuussa.

Näyttelyjen aikana liikenneasemilla kävi noin 70 000 maksavaa asiakasta.

Somesisällöt

Tuotimme somesisältöjä Instagramiin, Facebookiin ja Twitteriin. Sisällöillä oli kaksi tarkoitusta: ensinnäkin, toimia omina itsenäisinä julkaisuina ja toiseksi ohjata lukijoita ja kuulijoita planeetanrajat.fi-saitille artikkelien ja audiodokumenttien pariin.

Sisältömme saivat somekanavissa projektin aikana noin 440 000 reaktiota. Reaktioiksi laskimme yli 15 sekunnin videokatselut, tykkäykset, klikkaukset, jaot, kommentit ja seuraajat.

Reportaasi Apu-lehdessä

Tuotimme Apu-lehdelle kymmensivuisen kuvapainotteisen reportaasin, joka oli yhdistelmä viiden artikkelimme aiheista. Reportaasi julkaistiin lokakuun Suur-Avussa, johon Avun toimitus tuotti lisäksi itse kaksi pitkää asiajuttua Suomen soiden käytöstä ja tilasta. Printtilehden lisäksi reportaasimme julkaistiin
apu.fi-sivustolla.

Avun printtilehdellä on noin 300 000 lukijaa.

Hanke onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti, ja ylitimme valtaosan tavoitteistamme reippaasti.


Valitse seuraava
artikkeli

Suosta syntyy rauhaa, rahaa ja riitoja.
Luontokadon ja ilmastokriisin aikana sillä on väliä, ketä kuunnellaan. Valitse, kenen kanssa astut suolle!

kaivuriyrittäjä / partiolaiset / luontokartoittaja / maanviljelijä / kuvataiteilijat / suo, essee

Kuuntele äänitarinat

Planeetan rajat tarkastelee suomalaisten suhdetta suohon myös kuudessa audiodokumentissa.
Valitse ja kuuntele!

Kesto 5-10 min / audio

Planeetan rajat · Kenen saappaissa astut suolle?