2022 astumme suolle!

Planeetan rajat -toimisto luo uutta tapaa käsitellä ympäristökysymyksiä. Vuonna 2022 tuotamme moniäänisen ja -muotoisen kokonaisuuden, jossa tarkastelemme soiden käyttöä henkilökohtaisten tarinoiden ja tutkitun tiedon kautta.

Hankkeessa olemme luoneet yhdessä tutkijoiden kanssa journalistisen konseptin, jonka avulla käsittelemme ympäristökysymyksiä moniäänisesti, henkilökohtaisten tarinoiden kautta.

Konseptin avulla haluamme tarjota lukijoille ja osallistujille mahdollisuuden samaistua eri näkökulmiin ja kasvattaa siten keskinäistä ymmärrystä ja dialogin mahdollisuutta. Haluamme tunnistaa esteitä, jotka ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen tiellä.

Konseptin pohjalta tuotamme laajan sisältökokonaisuuden, jonka julkaisemme loka-joulukuussa 2022. Yhdistämme sisällöissä henkilökohtaisuutta, tarinallisuutta, tutkittua tietoa ja kriittistä avointa ajattelua.

Tuotamme planeetanrajat.fi-sivustolle kuusiosaisen tarinallisen artikkelisarjan, jonka henkilöaiheiden ympärille me tuotamme

Työryhmä:

Ari Räsänen, päätoimittaja
Kokonaisvastuu, somesisällöt, lukiokiertueen ja näyttelyn järjestelyt, yhteistyökuviot, konseptin kehitys, kaikessa mukana

Mikko Pelttari, toimittaja-kirjailija
Artikkelien tekstit, lukioesityksen käsikirjoitus ja esitysten toteutus, konseptin kehitys

Suvi Sinervo, toimittaja-ohjaaja
Artikkelien tekstit, äänitarinoiden käsikirjoitus ja ohjaus, lukioesityksen käsikirjoitus ja ohjaus, konseptin kehitys

Touko Hujanen, valokuvaaja
Artikkelien, reportaasin, sosiaalisen median ja valokuvanäyttelyn kuvat, konseptin kehitys

Konseptin kehitykseen osallistuneet asiantuntijat:

Kirsi Laurén, Itä-Suomen yliopisto
Tuula Larmola, LUKE
Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto
Erkki Mervaala, SYKE
Katriina Soini, LUKE

Hankkeen rahoittaa Tieteen tiedotus ry.